Kadra

S. Teresa Żurańskanauczyciel mianowany, magister pedagogiki wieku dziecięcego, Dyrektor Przedszkola

S. Monika Muchanauczyciel mianowany, magister pedagogiki wieku dziecięcego

Pani Elżbieta Gnioteknauczyciel mianowany, magister psychopedagogiki, studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej z elementami pedagogiki Marii Montessori

Pani Dagmara Nagłowskanauczyciel stażysta, magister pedagogoki wieku dziecięcego, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

Pani Dominika Szymańska-Woźnynauczyciel stażysta, magister pedagogiki o specjalości terapii pedagogicznej z elementami logopedii

Pani Anna Ochocka magister sztuki w zakresie rytmiki, studia podyplomowe w zakresie kształcenia słuchu i audycji muzycznych