Kadra

S. Teresa Żurańskanauczyciel mianowany, magister pedagogiki wieku dziecięcego, Dyrektor Przedszkola

S. Monika Muchanauczyciel mianowany, magister pedagogiki wieku dziecięcego

Pani Elżbieta Gnioteknauczyciel mianowany, magister psychopedagogiki, studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej z elementami pedagogiki Marii Montessori

Pani Dagmara Nagłowskanauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki wieku dziecięcego, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

Pani Anna Sitkomagister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel stażysta

Pani Anna Ochocka magister sztuki w zakresie rytmiki, studia podyplomowe w zakresie kształcenia słuchu i audycji muzycznych