Zajęcia dodatkowe

Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia, tańce, audycja muzyczna, przedstawienia teatralne w przedszkolu i w teatrach, zajęcia w Bibliotece, zajęcia o ochronie środowiska.