Rekrutacja

Przedszkole jest ogólnodostępne.  Rekturacja na  na rok szkolny rozpoczyna się od stycznia każdego roku i trwa do czerwca. Warunkiem przyjęcia do przedszkola jest rozmowa z rodzicami dziecka oraz wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia, która jest do pobrania w siedzibie przedszkola. W przyjęciu do przedszkola brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.