Przedszkole

Wychowanie i nauczanie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w naszym Przedszkolu ma na celu pełny rozwój osoby w sferze duchowej, moralnej, intelektualnej i fizycznej, oparte na zasadach katolickich i prawdzie ewangelicznej. Wszystkie dzieci uczestniczą w katechezie i nauce języka angielskiego.

W Przedszkolu realizowana jest podstawa programowa oraz roczne przygotowanie przedszkolne („zerówka”).

Przedszkole dysponuje salami do zajęć dydaktycznych, jadalnią, nowo wybudowaną salą gimnastyczną.