Zgromadzenie Sióstr Św. Karola Boromeusza

Zgromadzenie Sióstr Św. Karola Boromeusza powstało w 1684 roku w Wez-Velvain, diecezja Tournai w Belgii. Zostało założone przez księdza proboszcza Adriana Bresy, który był człowiekiem modlitwy, głębokiej pokory i wielkiej prostoty Chciał on zapewnić ubogim dzieciom swojej parafii dobrodziejstwo chrześcijańskiego wychowania.

Charyzmatem naszego Zgromadzenia jest wcielanie Miłości Miłosiernej Boga do wszystkich ludzi, szczególnie do biednych i z marginesu poprzez chrześcijańskie wychowanie we wszystkich naszych dziełach apostolskich”. Choć nie jest to proste,  wciąż na nowo podejmujemy się powierzonego nam zadania, ufając, że Opatrzność Boża poprowadzi nas zgodnie z charyzmatem.

Działalność misyjna naszego Zgromadzenia rozpoczęła się w 1929 roku, kiedy to nasze Siostry dotarły do Indii. Przez te lata Zgromadzenie rozrosło się do trzech prowincji.

Obecnie nasze Zgromadzenie znajduje się na czterech kontynentach w dziewięciu krajach: Belgii, Indiach, Argentynie, Polsce, Tanzanii, Ugandzie,  Meksyku, Szwajcarii i we Włoszech.

Nasz apostolat jest bardzo szeroki i obejmuje pracę:

  • wychowawczą – szkolnictwo od przedszkoli po szkoły wyższe,
  • medyczną i pielęgniarską: prowadzimy szpitale, przychodnie, leprozorium dla trędowatych w Indiach, szpital dla dzieci zarażonych wirusem HIV,
  • opiekuńczą: nad ludźmi starszymi, sierotami niewidomymi,
  • społeczną – pomagając ubogim odzyskać utracone prawa i żyć w godności człowieka,
  • duszpasterską i katechetyczną- niosąc Dobrą Nowinę o Miłości Boga do wszystkich,

Do Polski Siostry przybyły w 1991 roku na zaproszenie J.E. Arcybiskupa Władysława Ziółka. Obecnie mamy pięć wspólnot w Polsce: w Łodzi Andrzejowie i w Łodzi na Chojnach, w Częstochowie, Pabianicach i Warszawie. W Polsce pracujemy jako nauczycielki w przedszkolu, pielęgniarki, katechetki, nauczycielki j. angielskiego, zakrystianki. Prowadzimy także stołówkę dla bezdomnych. W Pabianicach prowadzimy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób starszych i przewlekle chorych.

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Karola Boromeusza w Łodzi zostało otworzone w 1999r.