11 sierpnia b. r. decyzją władz Zgromadzenia s. Dorothy – Dyrektor Przedszkola oraz s. Boni – Przełożona wspólnoty w Łodzi Andrzejowie zostały skierowane do służby w innych domów na terenie naszego kraju. W niedzielę 16 sierpnia Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi Andrzejowie, ks. Mirosław Jagiełło, rodzice, dzieci, kadra pedagogiczna Przedszkola oraz przyjaciele zgromadzili się w kościele parafialnym, by podziękować Panu Bogu za ponad dwudziestoletnią służbę sióstr w Przedszkolu i Parafii. Na zakończenie  Mszy Świętej s. Dorothy ze wzruszeniem złożyła wyrazy wdzięczności za wieloletnią współpracę na rzecz wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Pani Elżbieta, w imieniu pracowników Przedszkola podziękowała s. Dyrektor następującymi słowami:

W dniu tak ważnym zwracam się do s. Dorothy w imieniu całej Rady Pedagogicznej i pracowników przedszkola, ze słowami podziękowań: za Siostry wieloletnią pracę na rzecz przedszkola, za wysiłek i trud wychowawczy, za zaangażowanie i wytrwałość przy powstawaniu sali gimnastycznej, za motywację dla nas do zdobywania wiedzy i kompetencji niezbędnych w pracy nauczyciela. Dziękujemy za rady, wskazówki i pochwały, ale i też słowa krytyki.

Zakończenie pracy w jakimś miejscu jest podsumowaniem pewnego etapu życia dla każdego. Zapewne dla Siostry również jest ważnym i znaczącym wydarzeniem, skłaniającym do refleksji i przemyśleń. Dlatego mamy nadzieję, że Siostra odczuwa satysfakcję ze swojej pracy na stanowisku Dyrektora przedszkola, a wcześniej nauczycielki w pracy z dziećmi.

W imieniu koleżanek i swoim życzę Siostrze zdrowia na długie lata, radości i dni wolnych od trosk i kłopotów.”

Życzymy Siostrom wszelkich łask Bożych na dalszą służbę.

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *